Kevätkokous 7.6.2018

Kohteesta Uusi Nokia wiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Uusi Nokia Ry:n säännönmukainen kevätkokous järjestettiin 7.6.2018 klo 17:00 hacklabilla.

Uusi Nokia Ry – Kevätkokous 7.6.2018 klo 17:00

Paikalla: Marko, Roni, Janne, Erno, Ville, Aino, Sami, Susanna, Veikko


1. Kokouksen avaus

Avataan kokous.


2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Valitaan puheenjohtajaksi Marko, sihteeriksi Roni, pöytäkirjantarkastajiksi Janne ja Erno, ääntenlaskijoiksi Ville ja Aino.


3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous on kutsuttu sääntöjen mukaisesti.


4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Työjärjestys on lähetetty sähköpostitse kokouskutsun ohella. Hyväksytään työjärjestys.


5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

Toiminnantarkastajien allekirjoittama lausunto ja tilinpäätös esiteltiin kokouksessa. Merkitään tiedoksi, että kordelinin säätiön lahjoitusta ei ole merkitty tilikauden kirjanpitoon. Tilillä on rahaa noin 250 euroa.

Vuosikertomus on toimitettu kokouskutsun yhteydessä ja se on julkisesti nähtävillä wikissä. Vuosikertomus ja toimikauden keskeiset tapahtumat käytiin läpi kokouksessa.


6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille yksimielisesti.


7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Tiloihin hankittavat asiat: Pohdittiin muun muassa CNC-jyrsimen tarvetta ja sorvinterien hankkimista. Pohdittiin tulitöiden tekemiselle tarvittavien varusteiden hankkimista tai mahdollisuutta läheiseen paikkaan niitä varten. Mietittiin palvelinräkin äänenvaimennusta.

Toiminnan aktivoiminen ja laajentaminen: Keskusteltiin Arduino-kurssin suunnittelusta ja järjestämisestä. Keskusteltiin mahdollisista kesän aktiviteeteista, esimerkiksi mahdollisuudesta ekskursioon jossakin mielenkiintoisessa yrityksessä/laitoksessa tai muuhun tapahtumaan. Marko ottaa hoitaakseen?

Puhuttiin myös osallistumisesta alan tapahtumiin ja keskusteltiin yhteisen projektin tai päämäärän kehittämisestä toiminnan aktivoimiseksi.


Kokous päätettiin 17:56. Pöytäkirja tarkastettiin kokouksen lopussa.